არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვა, იჯარა

ჩვენი კომპანია აწარმოებს არაგაბარიტული ტვირთის და ტექნიკის გადაზიდვას ამიერკავრასიის მასშტაბით. ამისათვის გვყავს მაღალი ტვირთამწეობის და გამავლობის სპეცტექნიკა

      

      

ასევე გავცემთ იჯარით სხვადასხვა დანიშნულების სამშენებლო და სპეციალური დანიშნულების ტექნიკას

ტექნიკის ჩამონათვალი