კონტაქტი

ჩვენთან დაკავშირება შესაძლებელია ტელეფონით და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით

 

სააქციო საზოგადოება "თბილისი"
0167  საქართველო, თბილისი
ქერჩის შესახვევი 3
 

 

ტელეფონი:      +995 32 671711               

ფაქსი:               +995 32 671711       

E-mail:             info@newtbilisi.com