ჩვენი ნამუშევრები

 

    
 
    

   

   

 

სერვისი

3D ფოტოგადაღება

სურათის გადაღება ხდება სპეციალური აპარატურის გამოყენებით, შემდგომი პროგ რამული დამუშავებით და ბეჭდვით. მიიღება იდეალური ხარისხის სამგანზომილებიანი ფოტო.

 

ფოტოს 3D - ში გადაყვანა

 

ჩვეულებრივი ფოტოსურათის გადაყვანა სამგანზომილებიანში ხდება სპეციალური პროგრამების და აპარატურის მეშვეობით. მიიღება საუკეთესო ხარისხის სამგანზომი ლებიანი ფოტო

 

სადღესასწაულო 3D ფოტო

 

სპეციალური შაბლონების გამოყენებით ხდება სადღესასწაულო სურათების, მისალოცების, მოსაწვევების ორიგინალური სამგანზომილები ანი გაფორმება და ბეჭდვა.

 

მემორიალური 3D ფოტო

 

სასურველი სურათიდან სპეციალური ეფექტების გამოყენებით ხდება კადრების ამოღება, კორექტირება, ფონის და დეტალების დამუშავება და მრავალშრიანი სურათის მონტაჟი. სპეციალური პროგრამების მეშვეობით ხდება სურათის 3D კოდირება  და შესაბამის დანადგარზე ბეჭდვა. მიიღება იდეალური ხარისხის სივრცითი გამოსახულება.

 

3D მონტაჟი

 

სპეციალური შაბლონების გამოყენებით ხდება საბავშვო, სასკოლო სურათების და ალბომების, საჩუქრების ლამაზი სამგანზომილებიანი გაფორმება. ფოტოქაღალდზე ცალკეული დეტა ლები იწყებენ მოძრაობას სივრცეში.

 

3D რეკლამა, ოფისი

 

ინდივიდუალური და სერიული მოთხოვ- ნილების მიხედვით, სპეციალურ მასალაზე, სპეციალური ბეჭდვით და სამგანზომილებიანი კოდირებით მიიღება 3D სარეკლამო და საოფისე ატრიბუტები.